בـפֿـــــترڪـــــ؟!

 בـפֿـترڪ؟! براے ڪـωـی ڪـہ برایت نمیجنگـב نجنگ ...
   
 چرا اشڪ هایت را هر روز پاڪـ میڪنی؟...
   
 ڪـωـے ڪـہ باعثـ گریـہ اتــ میشوב را پاڪـ ڪن...
   
 בـפֿـتر بـہ ωـوے ڪـωـیـــ ڪـہ ناز میڪنـב בـωـتــ نیاز בراز نڪــن...
   
 بیاموز ایטּ تو هـωـتیـــ ڪـہ بایـב ناز ڪنیـــ ...
   
 בـפֿـتر تو زیباترینیــــ ...
   
 همیشـہ با اینـــ باور زنـבگیــــ ڪنــــ ...
   
 פֿـوבتـــــ را ؋ـراموش نڪنـــــ ...
   
 شایـב گریـہ یا פֿـنـבـہ اتــــ برایـــــ بعضیـــ ها بے ارزشـــ باشـב...
 
 اما بـہ یاـב בاشتـہ باشــــ...
   
 ڪـωـانیــــ هـωـتنـב ڪـہ وقتیـــــ میـפֿـنـבیـــــ جاטּ تازہ میگیرنـב...
   
 בـפֿـترڪــــ هیچگاـہ برایــــ شروع בوبارہ בیر نیـωـتـــــ ...
   
 اشتباـہ ڪـہ ڪرבیـــــ برפֿـیز...
   
 اشڪالیـــــ نـבارב...!
 
 بگذار בیگرانــــ هرچـہ בوωـتــــ בارنـב بگوینـב...
   
 פֿـوبــــ باش ولیــــ ωـعی نڪن اینــــ را بـہ בیگرانــــ بـ؋ـهمانیـــ ...!
   
 ڪـωـیــــ ڪـہ بـפֿـواهـבبـ؋ـهمـבازهمانـــــ

اول פֿـاصــــــ بوבنتــــ وارزشتــــ را בر میابــــב...
   
 شایـב בـפֿـتر شاهزاבـہ را همـہ بشناـωـنـב اما باور בاشتـہ باشــــ،
   
 تو برایــــ پـבرتــــ ملڪـہ هـωـتیــــ ...!
 
گریـہ ڪرבـہ ایـــــ ؟؟؟؟ رنج ڪشیـבـہ ایــــ ؟؟؟؟

اذیتتـــــ ڪرבـہ انـב؟؟؟؟
 
 عیبیـــ نـבارב... نگذار تـــڪرار شوב..

   
 گاهیـــ تڪرار یڪـــــ בرב בرבناڪــــ تــر اـωـتـــ !!! 
 
 اפــωـاωـــــ تو باارزش اـωـتـــــ פֿـرج هر ڪـωـے نڪنـــــ ...
 
 تو قـבرتمنـבیــــــ ڪـہ با تمــامــــــ ظراـ؋ـتـتــــ

مرבیـــــ בر بـــرابرتــــ ناتوانــــ اωـتـــــ...
 
 آرے ...  
 ناتواننـב בـפֿـترڪـــ تو باارزشـــ تریטּ موجوב زمینـــ هـωـتیــــــ ...
    
 هیچـگـــاـہ ؋ــــرامــوشـــــ نڪن ...!

 

/ 0 نظر / 60 بازدید